Příslušenství

1 STEEL FRAME BAR

1. Ocelový rám

2 BRACKET

2. Závorka

3 BASE SUPPORT

3. Podpora základny

4BUILT-IN FITTING

4. Vestavěná armatura

5 PURLIN  C TYPE PURLIN, Z TYPE PURLIN

5. Vaznice C Typ Vaznice, Z Typ Vaznice

6 BOLTED BALL

6. Šroubovaná koule

7 WELDED BALL

7. Svařovaná koule

8 HIGH STRENGTH BOLTS

8. Vysokopevnostní šrouby

9 COLUM

9. Sloupec

10 BEAM

10. Paprsek

11 CONE

11. Kužel

12 BLANKING PLATE

12. Záslepka

13 SLEEVE

13. Rukáv

14 SPECIAL-SHAPED STEEL STRUCTURE

14. Speciálně tvarovaná ocelová konstrukce

15 CRANE BEAM

15. Jeřábový nosník

16 BIG BOARD BEAM

16. Big Board Beam

17 CROSS COLUMN

17. Křížový sloup

18 CIRCULATING COLUMN

18. Oběhový sloupec

19 SPIRAL PIPE COLUMN

19. Sloupec spirálového potrubí

20 BRIDGE MEMBER

20. Člen mostu

21 Shear stud steel members

21. Střižné ocelové prvky svorníků

22 STEEL STAIR

22. Ocelové schodiště

23 BOX STEEL

23. Krabice Ocel